Bor a fegyvereknek

1686-ban osztrák, magyar és lengyel csapatok felszabadítják Buda városát a török uralma alól. "Viszonzásul" a magyar országgyűlés lemond a királyválasztás jogáról: Magyarország a Habsburgok örökös tartományává válik, és viselnie kell ennek következményeit. Mivel Bécs nemcsak korlátozza a magyar gazdaságot - különösen a bortermelést - de a Habsburgok erős nyomást fejtenek ki a lakosságra is. II. Rákóczi Ferenc fejedelem, a legnagyobb magyar borbirtokos Tokaj vidékén, 1703-ban a borát lengyel fegyverekre cseréli és egy felkelés élére áll. A szabadságharcot 1711-ben leverik. A Rákócziak területei, pincéi a Habsburg uralkodócsalád tulajdonába kerülnek. Mária Terézia uralkodása (1740-1780) alatt is tart a borkivitel korlátozása. A cári udvar arra kényszerül, hogy saját borfelvásárló képviseletet nyisson Tokajban, hogy biztosítsa az aszúbor szállítását.

 
Kr.e. 15. - A magyar bor római gyökerei
Kr.u. 433. - Attila, a hunok királya, és a borosedények
Kr.u. 895. - Árpád fejedelem és a kalandozások kora
1000. - A szerzetesek felfedik a boroshordók titkát
1241. - Bor víz helyett
1458. - A borkostolók tisztaságot hoznak
1541 - "A királyok bora és a borok királya"
1703 - Bor a fegyvereknek
1875 - Parányi kórokozó - hatalmas károk
1990 - A mennyiségtől vissza a minőséghez